KJG
Slovenčina

KONTAKT

Novi Sad

BONUSLIM d.o.o.

RS - 21000 Novi sad

Bajči Žilinskog 16


Tel.: +381 21 63 90 901

E-mail: bonuslim@bonuslim.rs