KJG
FÓRUM

Chcete sa spýtať ?
Na krátku otázku, týkajúcu sa našej činnosti, či sortimentu Vám odpovieme do 24 hodín.

Váš email:

Váš telefón:

Vaše bydlisko/okres:

Váša krátka otázka:

Overovací kód:

Falcovaná krytina

 

 

 

Falcovaná krytina s dvojitou stojatou drážkou sa používa pre strechy od sklonu 3°.Je to najviac rozšírený spôsob spojovania strešných krytín s malým sklonom. Je to klasický spôsob pozdĺžneho spojovania dvoch vedľa seba ležiacich kovových krytinových pásov. Spoj je bezpečný proti dažďu a snehu. Pri sklonoch od 3° do 7° je nutné použiť pre drážku tesniaci pás . Ohýbanie profilov a uzatváranie drážok je možné zhotovovať ručne pomocou klampiarskeho náradia. KJG zhotovuje profil strojne s použitím moderných profilovacích strojov z firmy Schlebach. Uzatváranie drážok sa vykonáva tiež pomocou drážkovacích strojov Piccolo, ktoré sú dostupné k zapožičaniu na všetkých predajných miestach spoločnosti. Rovnako je možná aj strojná výroba zvláštnych tvarov a zaoblení profilov (profil do tvaru kužeľa, profil do tvaru oblúkov ...).

Piccolo
drážkovací stroj
Piccolo s ohrevom plechu pre
prácu počas nízkych teplôt
   
Schlebach Quadro
profilovací stroj
Schlebach SPM
mobilné profilovacie zariadenie

 

Strojný systém ukončenia profilu zastrihnutím, ohnutím a ohybom (rýchla a jednoduchá montáž).

     

Schlebach EHA strojné zariadenie na vytvorenie koncového ukončenia profilu

 

 

Príklady strojného vytvorenia neštandardného tvaru profilu na stroji Schlebach RBM

     

     

 

Materiálové prevedenie:

  • Pozinkovaný plech od 0,55 do hrúbky 0,8mm
  • Medený plech od 0,55 do hrúbky 0,8mm
  • Titánzinkový plech od 0,7 do hrúbky 0,8mm
  • Hliníkový plech od 0,7 do hrúbky 0,8mm
  • Nerzový plech do hrúbky 0,5mm
  • Odtiene pre farbený pozinkovaný a farbený hliníkový plech s organickými povlakmi podľa vzorkovníka farieb :

Šírka krytinových pásov:

  • štandardná šírka pásov je cca.530mm ( zo zvitku 600mm )
  • dostupné šírky pásov sú od 400mm do 700mm ( zo zvitkov 500 až 800mm )

Za medzinárodnú normu pre strechy s dvojitou stojatou drážkou sa považuje šírka pásu cca.530mm ( zo zvitku 600mm ) a s hrúbkou plechu 0,7mm.

Praktické skúsenosti ukazujú, že vo výnimočných prípadoch je nevyhnutné používať užšie pásy s väčšou hrúbkou plechu. Týmto sa predchádza prehýbaniu plechu pri silnom vetre. Použitie a vhodnú šírku je nutné konzultovať so školenými odborníkmi na pobočkách spoločnosti.

Upozornenie: vzhľadom na fyzikálne vlastnosti plechu (pnutie) sa môžu na pásoch vyskytnúť malé vlny.

Dĺžka krytinového pásu:

  • bežná dĺžka je do 10m
  • výnimočne až 16m ( pri tejto dĺžke je veľmi dôležité správne zhotoviť jeho upevnenie a použitie).

Všeobecne sa za maximálnu dĺžku považuje 10m. V prípade, že maximálne možná dĺžka pásu nie je dostatočná, môžu sa jednotlivé pásy spojiť na požadovanú dĺžku pomocou priečnych spojov.

Uchytenie:

Uchytenie sa prevádza nepriamo pomocou príponiek rôznych typov : pevné, posuvné a nohavicové. Ich množstvo a rozmiestnenie na m2 je dané typom strechy, jej výškou, šírkou pásu, použitým materiálom, silou vetra v danej oblasti a od zostavy strechy. Z toho vyplýva priama závislosť počtu príponiek od šírky, dĺžky a hrúbky celého pásu.

 

     

 

Tabuľka: Minimálny počet príponiek (na m²)/max. vzdialenosti príponiek (mm) v závislosti od zaťaženia vetrom

šírka zvitku v mm
šírka pásu v mm*
šírka pásu v mm**
hrúbka v mm

500
420
430
0,7

570
490
500
0,7

600
520
530
0,7

670
590
600
0,7

700
620
630
0,7

800
720
730
0,8

zaťaženie vetrom
v kN/m²

počet

/

vzdialenosť

počet

/

vzdialenosť

počet

/

vzdialenosť

počet

/

vzdialenosť

počet

/

vzdialenosť

počet

/

vzdialenosť

- 0,3
- 0,6
- 0,9
- 1,2
- 1,5
- 1,8
- 2,1
- 2,4
- 2,7
- 3,0
- 3,3
- 3,6
- 3,9
- 4,2
- 4,5
- 4,8
- 5,1

4/500
4/500
4/500
4/500
6/350
7/300
8/250
8/250
10/200
11/200
11/200
13/150
13/150
15/150
15/150
17/100
17/100

4/500
4/500
4/500
4/500
6/350
7/300
8/250
8/250
10/200
11/200
11/200
13/150
13/150
15/150
15/150
17/100
17/100

4/500
4/500
4/500
4/500
6/350
7/300
8/250
8/250
10/200
11/200
11/200
13/150
13/150
15/150
15/150
17/100
17/100

4/500
4/500
4/500
4/500
6/300
7/300
9/250
9/250
10/200
11/150
11/150
13/150

4/500
4/400
4/400
4/400
6/250
7/250
9/200
9/200
10/150

4/400
4/400
4/400
4/400
6/250
7/250
9/200

 

 

Tabuľka: Minimálny počet príponiek (na m²)/max. vzdialenosť príponiek (mm) v závisí od vplyvu vetra

šírka zvitku/mm
šírka pásu/mm*
šírka pásu/mm**
hrúbka/mm
počet príponiek/m²

 

500/570/600
420/490/520
430/500/530
0,7
n/s

670
590
600
0,7
n/s

700
620
630
0,7
n/s

800
720
730
0,8
n/s

výška budovy v m

časť budovy

n-počet

/

s-vzdialenosť

n-počet

/

s-vzdialenosť

n-počet

/

s-vzdialenosť

n-počet

/

s-vzdialenosť

od 0 do ≤ 8,0

roh
okraj
stred

7/300
4/500
4/500

7/300
4/500
4/500

7/250
4/400
4/500

7/250
4/400
4/500

> 8,0 do ≤ 20,0

roh
okraj
stred

10/200
6/350
4/500

10/200
6/350
4/500

10/150
6/300
4/400

 

> 20,0 do ≤ 100

roh
okraj
stred

13/150
8/250
4/500

13/150
8/250
4/500

 

 

 

 

Priestor pevného uchytenia

Priestor pevného uchytenia strešnej plochy je medzi 1,0 m a 3,0 m, aby sa zabránilo zosuvu pásov zo strechy, určuje sa priestor na pevné uchytenie pásov podľa sklonu strechy.
Priestor na pevné uchytenie sa určuje individuálne podľa pásov v rozmedzí od 1,0 m až po 3 m, ale nesmie byť väčší ako štvrtina dĺžky pásov.

Spojovacie prostriedky

Predovšetkým sa používajú klince s veľkou hlavou, alebo lepenkové klince. V Európe sa uplatnili klince s veľkou hlavou a lepenkové klince ako najvhodnejšie upevňovacie prostriedky.
Upevnenie strešnej krytiny je závislé predovšetkým od typu a prevedenia podkladových konštrukcií. Pri výbere upevňovacích prostriedkov treba zohľadniť také nároky na konštrukciu, ako sú snehová záťaž, vplyv vetra a rovnako dôležité je tiež zohľadniť šírku a hrúbku použitých pásov.

Technická dokumentácia:

Na stiahnutie:

 

     

 

  

 


Slovensky


English


Deutsch


Hrvatska

Facebook   YouTube