Rychlý kontakt

Vize a mise

SiLNÝ PARTNER

Základní hodnota společnosti KJG a.s. Být spolehlivým a silným partnerem na všech úrovních spolupráce a budování hodnot. Jen stabilní firma může nabízet ty nejlepší služby a rozvíjet nejen obchodní, ale i společenské prostředí.

KVALITA

Věříme, že jen kvalitní výrobek si v konečném důsledku najde svoje místo ve světě. Právě proto je pro nás kvalita jednou ze základních hodnot. Ano, je to přesně tak jednoduché.

front.company.goals.subtitle

VZTAHY

Lidé jsou pro nás na prvním místě.
Zákazníci i zaměstnanci.
Proto k nim přistupujeme s ohledem a respektem, spolu tvoříme tým KJG.

UDRŽITELNOST

Výroba a vývoj v společnosti KJG probíhá s důrazem na udržitelnost. Vážíme si našeho životního prostředí a chceme je pro budoucí generace nejen zachovat, ale i zvelebit.