KJG
Slovenčina slovak

Prvé výročie obchodného centra KJG Bratislava

Dňa 1. 4. 2016 bolo slávnostne otvorené nové obchodné centrum KJG, ktoré sa nachádza na Rybničnej ulici 49 v Bratislave, časť Vajnory. Otvorenie prebehlo na báze dňa otvorených dverí a návštevnosť bola nad očakávania spoločnosti. Po desiatich rokoch príprav tak došlo k realizácii prvej etapy ambiciózneho projektu. Štvorpodlažná budova, rozčlenená do troch červených „kociek“, poskytuje zázemie administratíve, školiacemu stredisku, skladu a reprezentačnej predajni.

Budova obchodného centra KJG Bratislava je unikátny architektonický projekt, ktorý je zároveň dobrým príkladom, ako kombinovať rôzne produkty a vyhovieť tak náročným potrebám architektov a investorov.

Budovu administratívy tvoria tri monumentálne časti, ktoré sú odeté do červených elementov fasádneho systému Qbiss One. Základňa budovy je vytvorená z izolovaných priehľadných a nepriehľadných fasádnych elementov Qbiss Air. Tie sú charakteristické svojim štrukturálnym vzhľadom a tmavosivým sklom, ktoré miestami prechádza do svetlosivej farby. Minimalizmus architektonického návrhu budovy spolu s technickým a konštrukčným riešením obvodového plášťa zaisťujú energeticky účinnú, modernú a vysoko kvalitnú fasádu.

Výrobné a skladovacie priestory sú neoddeliteľnou súčasťou budovy a majú svoje dodatočné funkcionálne požiadavky. Opláštenie budovy výrobných zariadení muselo nielen vizuálne nadväzovať na administratívnu časť, ale zároveň aj spĺňať požiadavky na zvýšenú požiarnu odolnosť, nepriezvučnosť, vodotesnosť a iné technické parametre.

TRI KOCKY

Autori pri tvorbe architektúry vychádzali z firemného loga, ktoré tvorí červený štvorec a tri začiatočené písmená mien zakladateľov firmy. Vytvorili výrazné hmotové riešenie administratívnej budovy a symbol troch písmen vyjadrili v podobe troch červených kociek, ktoré upútajú už z príjazdovej komunikácie.

„Náš tím architektov pri tejto zákazke úzko spolupracoval s majiteľom spoločnosti KJG,“ vysvetľuje architekt Peter Bouda a pokračuje: „Mal vysoké nároky nielen na invenčnosť návrhu a výtvarné stvárnenie celku a detailov, ale spolu s nami aj osobne dohliadal na kvalitu realizácie diela. V kombinácii s etablovanými dodávateľmi jednotlivých častí stavby, z ktorých najdominantnejším a rozhodujúcim pre finálny výtvarný a architektonický výraz exteriéru bola spoločnosť TRIMO so svojimi progresívnymi systémami Qbiss Air a Qbiss One, vzniklo architektonické dielo, ktoré má veľmi pozitívny ohlas v spoločnosti, v laickej aj odbornej verejnosti, čo celý realizačný tím veľmi teší. My architekti veríme, že v budúcnosti ešte budeme mať príležitosť technicky progresívne a atraktívne systémy TRIMO aplikovať v rámci našich budúcich projektov.“


Tento web používa súbory cookie. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie