Szybki kontakt

Nowa technologia łączenia zgrzewnego kolan kątowych skrętnych firmy DALEX

Jakość jest dla nas najistotniejszym czynnikiem przy produkcji i serwisie. Wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami.


Rocznie przetwarzamy u nas w przybliżeniu 40 000 ton surowców.


Materiałami przez nas stosowanymi są: stal ocynkowana, aluminium, stopy tytanowo-cynkowe, miedź, stal nierdzewna oraz oczywiście blachy lakierowane ze stali ocynkowanej i aluminium o długoletniej gwarancji jakości.


Opis i możliwości produkcyjne wyposażenia


Firma DALEX opracowała specjalne, jednozadaniowe urządzenie do zgrzewania oporowego ze szwem, wraz z oprzyrządowaniem do ustalania położenia i zamocowania półwyrobów w celu częściowego zautomatyzowania łączenia zgrzewnego kolan kątowych.


System składa się z punktarki do zgrzewania na zakładkę firmy DALEX typ PMS 14-6, zaprojektowanej do łączenia zgrzewnego oraz urządzenia do zamocowywania, którego ruchami steruje serwomechanizm. Górna rolka spawalnicza to obrotowa, dolna, wewnętrzna elektroda o 3D-geometrii w kształcie litery „S“, włącznie z obrotowym uchwytem mocującym służącym do zmiany położenia półwyrobów. Obudowy urządzenia są sterowane pneumatycznie, otwierając się automatycznie przed wykonaniem danej operacji i zamykając się podczas jej trwania.


Dzięki stosowaniu wymiennego oprzyrządowania można obrabiać kolana kątowe skrętne o średnicach 80, 100 i 120 mm.Czynności robocze i urządzenia dodatkowe


Po po włożeniu i zamocowaniu dwóch części kolan w urządzeniu do pozycjonowania, górna rotacyjna elektroda spawalnicza wykona wstępne punktowanie zgodnie z zadaną wcześniej trajektorią i liczbą punktów zgrzewania, następnie wykona wytrzymały zgrzew na zakładkę.


Oprócz sterowania wszystkimi parametrami zgrzewania oraz parametrami ustawienia i kierowania ruchami urządzenia,  przewidziano też sterowanie trajektorią ruchów tak, aby górna elektroda tarczowa czysto i bezproblemowo pokonywała podczas zgrzewania zadaną trasę w kształcie litery „S“.


W punktarce oporowej do zgrzewania na zakładkę dla górnej, tarczowej rolki zgrzewnej zaprojektowano też urządzenie do obcinania i oczyszczania z odsysaniem gwarantujące stałość kształtu rolki oraz niezmienność wymiarową i czystość szwu powstałego w miejscu zgrzewu.


Plany na przyszłość


Biorąc pod uwagę przyjęty przez nas cel kontynuowania produkcji wyrobów coraz lepszej jakości, w najbliższym czasie firma DALEX wyprodukuje i dostarczy nam w kolejności trzecie jednozadaniowe urządzenie do łączenie metali z dwoma wałkami do spawania punktowego, będące oryginalną konstrukcją przeznaczoną do łączenia haków z krokwiami.


Stosowana przez firmę DALEX technologia spawania punktowego odpowiada  współczesnemu trendowi potwierdzającemu fakt, że firma może dostarczać na światowe rynki doskonałej jakości wyroby firmy KJG.


Obydwa systemy, to znaczy łączenie zgrzewne oporowe na zakładkę kolan kątowych skrętnych oraz spawanie punktowe haków z krokwiami są metodami o wiele bardziej ekonomicznymi, niż dotychczasowe spawanie łukowe czy punktowe.


Kolejny nowości