Brzi kontakt

Pocink obojeni STUCCO
Vinsko crvena STUCCO

Struktura materijala

Materijal Pocink obojeni STUCCO
Boja Vinsko crvena STUCCO
Skraćenica boje OCS
Ral boja 3009
Dostupne debljine 0,50
Upotreba materijala
krovni pokrivači UNI
Trapezni profili TR
Lim
Click
Falz
Svojstva materijala

KJG a.s. (d.d.) je višemetaličko društvo, koje za obradu koristi materijale visokog kvaliteta. U svom portfoliju ima sedam osnovnih materijala plus lakirane limove u više od 40 boja. Isključivi dobavljači materijala su evropska društva, koja ispunjavaju sve norme. To garantuje visoki kvalitet sirovina i pretpostavka je visokih standarda kvaliteta KJG a.s. (d.d.)

Bojani pocinkovani lim je viši razvojni stepen industrije čelika koji se fokusira na zaštitu od korozije i prilagođavanje trenutnim zahtevima u građevinarstvu. Cink u boji spaja u sebi izuzetne mehaničke osobine pocinkovanog čelika uz dodatnu zaštitu od korozije formom organičke površinske obrade. Komponente odvodnog sistema su površinski obrađene špricanjem boje u prahu.

Tehnički listovi
Dobavljači

Tata Steel
EN 10204 3.1 DX51D + ZM140 (lim)

Pregled pogodnosti
Reciklabilnost
Postojanost boje
Otpornost na koroziju
Visoka plastičnost
Od tradicionalnih proizvođača
Širok spektar upotrebe
Pregled imovine

Tačka topljenja: 1 539 °C

Gustoća: 7,86 kg/dm3

Promena dužine kod 100 K: 1,2 mm/m

TEŽINA METALA ZA DATE DEBLJINE

Materijal 0,50 mm 0,55 mm 0,60 mm 0,65 mm 0,70 mm 0,80 mm 1,00 mm 1,50 mm
Pocink 3,93 kg/m2 4,32 kg/m2 4,71 kg/m2 5,10 kg/m2 5,50 kg/m2 6,28 kg/m2 7,86 kg/m2 11,79 kg/m2
Pocink obojeni 3,93 kg/m2 4,32 kg/m2 4,71 kg/m2 5,10 kg/m2 5,50 kg/m2 6,28 kg/m2 7,86 kg/m2 11,79 kg/m2
Aluminijum 1,35 kg/m2 1,49 kg/m2 1,62 kg/m2 1,75 kg/m2 1,89 kg/m2 2,16 kg/m2 2,70 kg/m2 4,05 kg/m2
Aluminijum obojeni 1,35 kg/m2 1,49 kg/m2 1,62 kg/m2 1,75 kg/m2 1,89 kg/m2 2,16 kg/m2 2,70 kg/m2 4,05 kg/m2
Cinkotit 3,60 kg/m2 3,96 kg/m2 4,32 kg/m2 4,68 kg/m2 5,04 kg/m2 5,76 kg/m2 7,20 kg/m2 10,80 kg/m2
Cinkotit Patina 3,60 kg/m2 3,96 kg/m2 4,32 kg/m2 4,68 kg/m2 5,04 kg/m2 5,76 kg/m2 7,20 kg/m2 10,80 kg/m2
Bakar 4,46 kg/m2 4,90 kg/m2 5,35 kg/m2 5,80 kg/m2 6,25 kg/m2 7,14 kg/m2 8,93 kg/m2 13,39 kg/m2
Bakar Patina 4,46 kg/m2 4,90 kg/m2 5,35 kg/m2 5,80 kg/m2 6,25 kg/m2 7,14 kg/m2 8,93 kg/m2 13,39 kg/m2
Inox 3,95 kg/m2 4,34 kg/m2 4,74 kg/m2 5,13 kg/m2 5,53 kg/m2 6,32 kg/m2 7,90 kg/m2 11,85 kg/m2

Težine se odnose na 1 m2 lima

TERMIČKA DILATACIJA KORIŠTENIH METALA

TEPLOTA 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 100 °C
Pocink 0,12 mm/m 0,24 mm/m 0,36 mm/m 0,48 mm/m 0,60 mm/m 0,72 mm/m 0,84 mm/m 0,96 mm/m 1,08 mm/m 1,20 mm/m
Pocink obojeni 0,12 mm/m 0,24 mm/m 0,36 mm/m 0,48 mm/m 0,60 mm/m 0,72 mm/m 0,84 mm/m 0,96 mm/m 1,08 mm/m 1,20 mm/m
Aluminijum 0,24 mm/m 0,48 mm/m 0,72 mm/m 0,96 mm/m 1,20 mm/m 1,44 mm/m 1,68 mm/m 1,92 mm/m 2,16 mm/m 2,40 mm/m
Aluminijum obojeni 0,24 mm/m 0,48 mm/m 0,72 mm/m 0,96 mm/m 1,20 mm/m 1,44 mm/m 1,68 mm/m 1,92 mm/m 2,16 mm/m 2,40 mm/m
Cinkotit 0,22 mm/m 0,44 mm/m 0,66 mm/m 0,88 mm/m 1,10 mm/m 1,32 mm/m 1,54 mm/m 1,76 mm/m 1,98 mm/m 2,20 mm/m
Cinkotit Patina 0,22 mm/m 0,44 mm/m 0,66 mm/m 0,88 mm/m 1,10 mm/m 1,32 mm/m 1,54 mm/m 1,76 mm/m 1,98 mm/m 2,20 mm/m
Bakar 0,17 mm/m 0,34 mm/m 0,51 mm/m 0,68 mm/m 0,85 mm/m 1,02 mm/m 1,19 mm/m 1,36 mm/m 1,53 mm/m 1,70 mm/m
Bakar Patina 0,17 mm/m 0,34 mm/m 0,51 mm/m 0,68 mm/m 0,85 mm/m 1,02 mm/m 1,19 mm/m 1,36 mm/m 1,53 mm/m 1,70 mm/m
Inox 0,16 mm/m 0,32 mm/m 0,48 mm/m 0,64 mm/m 0.80 mm/m 0,96 mm/m 1,12 mm/m 1,28 mm/m 1,44 mm/m 1,60 mm/m

Termička dilatacija se odnosi u milimetrima na metar, temperatura je u stepenima Celzijusa

METALI, KOJE JE MOGUĆE ZAJEDNO KORISTITI KOD GRADNJE

Materijal Pocink Pocink obojeni Aluminijum Aluminijum obojeni Cinkotit Cinkotit Patina Bakar Bakar Patina Inox
Pocink
Pocink obojeni
Aluminijum
Aluminijum obojeni
Cinkotit
Cinkotit Patina
Bakar
Bakar Patina
Inox
spajanje moguće
spajanje nije moguće