Brzi kontakt

Nova tehnologija zavarivanja odskočnih kolena firme DALEX

Kada se radi o proizvodnji i servisu, kvalitet je za nas najbitniji faktor. Proizvode pravimo po definisanim normama.


Obrađujemo oko 40 000 tona sirovina godišnje.


Korišćeni materijali su pocinkovani, aluminijum, titanijum-cink, bakar, nehrđajući čelik, i naravno lakirani pocinkovani i aluminjumski limovi sa dugogodišnjom garancijom kvaliteta.


Opis i proizvodne mogućnosti uređaja


Društvo DALEX je za nas razvilo specijalan jednonamenski aparat za otporno zavarivanje šavom sa alatima za pozicioniranje i pričvršćivanje međuproizvoda za delimično automatizovano zavarivanje odskočnih kolena.


Sistem se sastoji od uređaja za tačkanje DALEX tip PMS 14-6, koje je dizajnirano za otporno zavarivanje šavom, kao i uređaja za pričvršćivanje, čije se kretanje upravlja pomoću servo motora. Gornji čekrk za zavarivanje je rotacioni, donja unutrašnja elektroda ima 3D geometriju u obliku „S“ uključujući okretni držač za pričvršćivanje, koji služi za pozicioniranje međuproizvoda. Pokret poklopca uređaja je upravljan pneumatski, a otvara se automatski pre vršenja operacije, a zatvara za vreme operacije.


Zamenljivi delovi omogućavaju obradu prečnika odskočnih kolena 80, 100 i 120 mm.Radne operacije i dodatni uređaji


Nakon unošenja i pričvršćivanja dva dela kolena u uređaj za pozicioniranje, gornja rotaciona elektroda će izvršiti promenu tačkanja po podešenoj trajektoriji i broju tačaka, a zatim će izvršiti privremeni zavarivački šav za pričvršćivanje.


Osim upravljanja svim parametrima zavarivanja i parametrima podešavanja i upravljanja pokretima mašine, programiše se i upravljanje putanje tako, da gornja rotaciona elektroda čisto i bez problema napravi za vreme zavarivanja putanju u obliku slova „S“.


Na uređaju za otporno zavarivanje šavom je za gornji rotacioni čekrk za zavarivanje dizajniran i uređaj za sečenje i čišćenje sa usisavanjem, čime je obezbeđen konstantan i čist oblik čekrka, a time i zavar kolena.


Planovi u budućnosti


S obzirom na naš cilj da nastavimo sa poboljšanjem kvaliteta proizvoda, društvo DALEX će nam u kratkom roku proizvesti već treći jednonamenski aparat za zavarivanje sa dva valjka za tačkanje u originalnoj konstrukciji za zavarivanje kuka za roženice.


Korišćena tehnologija otpornog zavarivanja DALEX je u skladu sa savremenom koncepcijom koja potvrđuje činjenicu, da društvo može da prodaje proizvode visokog kvaliteta KJG na svetskom tržištu.


Oba sistema, kao što su otporno zavarivanje šavom odskočnih kolena i otporno tačkasto zavarivanje kuka za roženicu je puno više ekonomično nego prethodno lučno zavarivanje i tačkasto zavarivanje.


Sledeći novosti