Быстрый контакт

Cech strechárov Slovenska

Stálym a hlavným cieľom CSS je poskytovať laickej a odbornej verejnosti služby najlepších realizátorov montážnych firiem a výrobcov a predajcov združených v profesijnom združení CSS. Cech sa aktívne stará o rozvoj strechárskych remesiel na Slovensku, podporuje strechárske remeslá na úroveň, ktorú si zaslúžia, podporuje odborný rast členov cechu a obhajuje ich záujmy. Cech združuje kvalitných 

klampiarov, strechárov - pokrývačov, tesárov a hydroizolatérov.


Ambíciou cechu je presadiť udeľovanie strechárskych licencií kvalitným montážnym firmám združeným v cechu a usilovať sa, aby bol cech rovnocenným partnerom verejnej správy pri vyčíslovaní škôd, vzniknutých neodbornou montážou a byť partnerom pri náhrade škôd pri rekonštrukciách.

Technicko-odborné stanovisko Cechu strechárov Slovenska

Cechu strechárov Slovenska mimoriadne záleží na tom, aby sa strechy, či už nové, alebo ich rekonštrukcie, realizovali správne. Neustále sme totiž svedkami takých realizácií, ktoré svojim majiteľom prinášajú sklamanie a znechutenie a obrovské finančné straty. Cech strechárov Slovenska je tu aj preto, aby Vám pomohol. Ak máte problém spojený so stavbou strechy, jej rekonštrukciou, alebo závadami na nej, neváhajte a obráťte sa na nás prostredníctvom našich kontaktov a my sa Vám pokúsime čo najskôr poradiť. Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite s Vašimi problémami včas, teda v období, keď budete len rozmýšľať o stavbe alebo rekonštrukcii svojej strechy. Iba tak bude môcť byť naša pomoc účinná a Vám ušetríme nie len množstvo starostí, ale aj financií. Cech strechárov Slovenska poskytuje tiež Technicko - odborné stanovisko CSS pre posúdenie správnosti vyhotovenia diela. Pre tento účel slúži VS-09.

Záručný list od realizátora CSS

Členovia cechu sú povinní vykonávať práce v dobrej kvalite v zmysle platných predpisov a odporúčaných noriem. Vzťahuje sa to na všetky vlastné i subdodávateľsky zabezpečované práce. Člen cechu je povinný svojou činnosťou dbať na dobré meno cechu a nepoškodzovať ho nekvalitnou prácou.

Zoznam členov CSS

Cech strechárov Slovenska združuje profesionálne firmy podieľajúce sa na tvorbe striech.

Больше новостей