Rýchly kontakt

Nová technológia na zváranie odskokových kolien od spoločnosti DALEX

Kvalita je pre nás najdôležitejším faktorom pri výrobe a servise. Výrobky sú produkované podľa definovaných noriem.


Spracúvame u nás približne 40 000 ton surovín ročne.


Použité materiály sú pozink, hliník, titán-zinok, meď, nerez a samozrejme lakované plechy pozink a hliník s dlhoročnou garanciou kvality. 


Popis a výrobné možnosti zariadenia


Spoločnosť DALEX pre nás vyvinula špeciálne jednoúčelové zváracie zariadenie na odporové švové zváranie spolu s nástrojmi na polohovanie a upnutie polotovarov pre čiastočne automatizované zváranie odskokových kolien.


Systém pozostáva zo švovej bodovačky DALEX typ PMS 14-6 navrhnutej na švové odporové zváranie, ako aj z upínacieho zariadenia, ktorého pohyby sa riadia pomocou servomotora. Horná zváracia kladka je rotačná, spodná vnútorná elektróda je s 3D geometriou tvaru ,,S“ vrátane s otočného držiaka na upínanie, ktorý slúži na polohovanie polotovarov. Pohyb krytovania zariadenia je riadený pneumaticky a automaticky sa otvára pred vykonaním operácie a zatvára počas priebehu operácie.


Vymeniteľné časti umožňujú spracovanie priemerov odskokových kolien  80, 100 a 120 mm.Pracovné operácie a prídavné zariadenia


Po vložení a upnutí dvoch častí kolien do polohovacieho zariadenia horná rotačná zváracia elektróda vykoná predbodovanie podľa nastavenej trajektórie a počtu bodov a následne vykoná pevnostný priebežný švový zvar.


Okrem riadenia všetkých parametrov zvárania a parametrov nastavenia a riadenia pohybu stroja, je  naprogramované aj riadenie dráhy tak, aby horná kotúčová elektróda čisto a bez problémov vykonávala počas zvárania danú dráhu v tvare ,,S“.


Na švovej odporovej bodovačke je pre hornú kotúčovú zváraciu kladku navrhnuté aj  orezávacie a čistiace zariadenie s odsávaním, zabezpečujúce aby bol tvar kladky a následne aj švový zvar zvarového kolena konštantný a čistý.


Plány do budúcnosti


Vzhľadom na náš cieľ pokračovať v ďalšom zvyšovaní kvality výrobkov spoločnosť DALEX nám v krátkom čase vyrobí a dodá už tretie jednoúčelové zváracie zariadenie s dvoma bodovacími valcami v originálnej konštrukcii pre zváracie hákov krokva.


Použitá technológia odporového zvárania DALEX je v súlade so súčasnou  koncepciou potvrdzujúcou skutočnosť, že spoločnosť môže na svetovom trhu predávať výrobky vysokej kvality KJG.


Oba systémy ako sú švové odporové zváranie odskokových kolien a odporové bodové zváranie hákov na krokvu je omnoho ekonomickejšie ako predchádzajúce oblúkové zváranie a bodové zváranie.


Ďalšie novinky