Rýchly kontakt

Zachytávače snehu

Zachytávače snehu sú dôležitým respektíve nevyhnutným strešným doplnkom na strechách a iných konštrukciách v oblastiach so snehovými zrážkami, aby predchádzali zosuvom snehu a potenciálnym poškodeniam. Tieto prvky sú navrhnuté tak, aby zadržiavali sneh na streche a bránili jeho hromadeniu sa na nežiaducich miestach alebo jeho pádu z výšky, čo by mohlo predstavovať riziko pre ľudí a majetok.